Produkt został dodany do koszyka. Aby złożyć zamówienie przejdź tu.

thumbnail
Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA łączy biednych i bogatych. Od 15 lat przed świętami mobilizuje setki tysięcy Polaków, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. SZLACHETNEJ PACZCE przyświeca hasło mądrej pomocy, czyli takiej w której wsparcie daje siłę, jest impulsem do wychodzenia z biedy i radzenia sobie w życiu. SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. SZLACHETNA PACZKA ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2014 roku Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków przekazując pomoc o wartości ponad 41 mln złotych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. SZLACHETNA PACZKA daje zaangażowanym osobom poczucie jedności, która jest budowana na indywidualności i otwartości na drugiego człowieka, realizuje misję łączenia biednych i bogatych, misję jednoczenia Polaków. Buduje mechanizmy, w których konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, dając siłę, by radzić sobie w życiu i inspiruje do ciągłego wzrastania osoby zaangażowane w projekt: wolontariuszy, darczyńców i rodziny. W Polsce jedynie SZLACHETNA PACZKA jest w ten sposób zorganizowanym projektem pomocowym.

EU