Produkt został dodany do koszyka. Aby złożyć zamówienie przejdź tu.

thumbnail
Centrum Zdrowia Dziecka

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD) jest jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce. Jest także instytutem naukowo-badawczym, pracującym na rzecz nowoczesnej pediatrii.

W 2012 r. w 25 oddziałach (dziennych i stacjonarnych) IPCZD hospitalizowano 66608 pacjentów oraz udzielono 178 078 konsultacji w specjalistycznych poradniach. Naukowcy z IPCZD realizują liczne projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków krajowych i zagranicznych.

IPCZD patronuje wielu akcjom społecznym i edukacyjnym, których głównymi beneficjentami są dzieci i ich rodzice. Poprzez patronaty nad kampaniami społecznymi i specjalistycznymi wydawnictwami, propagujemy zachowania prozdrowotne i profilaktyczne. IPCZD nie tylko leczy, ale także doradza, edukuje i wypracowuje nowe standardy w pediatrii.

Więcej informacji na www.czd.pl

EU